logo Timmer-Pneumatik GmbH             

Pompa próżniowa - typ budowy MINI


Vakuumpumpe

     
Pompa próżniowa MINI

Pompy próżniowe serii MINI są to małe i lekkie wielostopniowe eżektory próżniowe. Znajdująone zastosowanie przykładowo w dziedzinie techniki zautomatyzowanej i robotyki.

Pompy próżniowe MINI cechuje kompaktowość przy jednocześnie dużym ssaniu i małym zużyciu sprężonego powietrza. (porównywalnym z eżektorem próżniowym).

MINI-pompy próżniowe oferowane są standardowo z L-charakterystyką lub M ... L-Charakterystyką. Inne Charakterystyki dostarczane są na zamówienie.

L-Charakterystyka L-Charakterystykę cechuje przede wszystkim wysokie ssanie pompy próżniowej. Poziom próżni jest przy tym raczej niski (do ok. 70%).

M-Charakterystyka M-Charakterystykę cechuje przede wszystkim zarówno wysokie ssanie pompy próżniowej jak również wysoki poziom podciśnienia (do ok. 90%) pompy próżniowej. M-Charakterystyka oferuje kombinację zastosowań wg. wyboru do najczęstszych zastosowań próżni w sektorze przemysłu.

H-CharakterYstYka H-Charakterystykę cechuje przede wszystkim wysoki poziom próżni (do ok. 99%). Ssanie pompy próżniowej nie jest tutaj tak istotne.

M ... L-Charakterystyka M ... L-Charakterystyka jest podobna do M-Charakterystyki, przy czym M ... L-pompy zostały skonstrułowane secjalnie dla niskich lub wahających ciśnień.


Home - 2006 Timmer-Pneumatik GmbH - Impressum