logo Timmer-Pneumatik GmbH             


zawór magnetyczny


Nazwa V-GST-A101-24V=LED-Varistor
Dlugi opis gniazdo wtykowe z LED dla cewki elektromagnesu
C3 u. C4, DIN 43650 A 27 mm
(cewka szeroka)
Matchcode V-GST-A101-24V=LED-Varistor
Katalog Timmer 2001
Strona kA

zawór magnetycznyHome - 2006 Timmer-Pneumatik GmbH - Impressum